Trâu tươi Đồng Xanh
Trâu xào măng trúc: 139 k

Trâu xào măng trúc: 139 k