Trâu Ngon Quán
Trâu xào ngồng tỏi

Trâu xào ngồng tỏi