Trâu tươi Đồng Xanh
Trâu xào tỏi: 139 k

Trâu xào tỏi: 139 k