Trâu tươi Đồng Xanh
Đuôi trâu hấp: 139 k

Đuôi trâu hấp: 139 k