Trâu tươi Đồng Xanh
Trâu tơ tái tranh: 139 k

Trâu tơ tái tranh: 139 k

 Quán trâu ngon - Trâu tươi đồng xanh, Trâu tái tranh