Trâu tươi Đồng Xanh
Canh tiết trâu: 39 k

Canh tiết trâu: 39 k