Trâu tươi Đồng Xanh
Lưỡi trâu hấp: 139 k

Lưỡi trâu hấp: 139 k

Lưỡi trâu ngon hấp