Trâu tươi Đồng Xanh
Móng giò chiên mắm: 59 k/cái

Móng giò chiên mắm: 59 k/cái

 Móng giò chiên mắm