Trâu tươi Đồng Xanh
Khoai tây chiên: 35 k

Khoai tây chiên: 35 k

 Khoai tây chiên