Trâu tươi Đồng Xanh
Nộm trâu xé: 69 k

Nộm trâu xé: 69 k

 Quán trâu ngon, Trâu tươi đồng xanh - Nộm trâu xé