Trâu Ngon Quán
Nộm trâu xé

Nộm trâu xé

 Quán trâu ngon, Trâu tươi đồng xanh - Nộm trâu xé