Trâu Ngon Quán
Đuôi trâu rang muối

Đuôi trâu rang muối

 Đuôi Rang muối