Trâu tươi Đồng Xanh

Ẩm thực - Trâu tươi Đồng Xanh - 135 Cầu Diễn

  • Tuyển dụng

    Tuyển dụng

    19/8/2017

    1, Quản lý nhà hàng : 01 2, Chắm sóc khách hàng : 01 3, Maketing online : 01 4, Nhân viên bàn : 06