Trâu Ngon Quán

Ẩm thực - Quán Trâu Ngon - 135 Cầu Diễn