Trâu Ngon Quán

Tuyển dụng - Quán Trâu Ngon - 135 Cầu Diễn

Tuyển dụng

19/8/2017 / Posted in Tuyển dụng
1, Chắm sóc khách hàng : 01 2, Maketing online : 01 3, Nhân viên bàn : 06

Tin liên quan