Trâu tươi Đồng Xanh

Tuyển dụng - Trâu tươi Đồng Xanh - 135 Cầu Diễn

Tuyển dụng

19/8/2017 / Posted in Tuyển dụng
1, Quản lý nhà hàng : 01 2, Chắm sóc khách hàng : 01 3, Maketing online : 01 4, Nhân viên bàn : 06

Tin liên quan