Trâu tươi Đồng Xanh

Thực đơn - Trâu tươi Đồng Xanh - 135 Cầu Diễn